ประวัติสหกรณ์
       วิสัยทัศน์สหกรณ์
       การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
       ความหมายของสหกรณ์การเกษตร
       อุดมการณ์สหกรณ์
       อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
       อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
       หลักสหกรณ์
       สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
       การขาดจากสมาชิกภาพ
       การให้เงินกู้
       จำนวนสมาชิก
       ผลการดำเนินงานสิ้นสุดปีบัญชี 31 มีนาคม 2555
       ผลการดำเนินงาน
  ::  สถิติการเข้าชมเว็บ ::  

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ผู้ออนไลน์ 4  คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,252  คน
IP Address : 54.196.189.229
  ::  ธุรกิจสหกรณ์ ::  

น้ำดื่มเกลียวทิพย์  
  น้ำดื่มเกลียวทิพย์ ... อ่านต่อ
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย(พริกสด)  
  ฝ่ายส่งเสริมรวบรวมผลผลิต ... อ่านต่อ
ข้าวโพดหวาน  
  ฝ่ายส่งเสริมรวบรวมผลผลิต ... อ่านต่อ
รับซื้อข้าวเปลือก  
  ฝ่ายส่งเสริมรวบรวมผลผลิต ... อ่านต่อ
สถานีบริการน้ำมัน  
  ... อ่านต่อ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
  ::  Web Link ::  

 
 
 
 

รายชื่อคลีนิกที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสหกรณ์

  ::  คลิป VDO ::  
  ข่าวสหกรณ์การเกษตร
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( 30 สิงหาคม 2556 )   
  ...[ รายละเอียด ]
ตัวแทนเจ้าหน้าที่เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานกรรมการ ชุดที่ 40 ( 27 สิงหาคม 2556 )   
  ...[ รายละเอียด ]
ประกาศ เรื่อง โครงการช่วยเหลือวัสดุการเกษตรดอกเบี้ยต่ำ ( 6 มิถุนายน 2556 )   
  ...[ รายละเอียด ]
ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ( 6 มิถุนายน 2556 )   
  ...[ รายละเอียด ]
ประกาศ อัตราบอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ ( 9 ตุลาคม 2555 )   
  ...[ รายละเอียด ]

  แฟ้มภาพกิจกรรม
 
อบรม หลักสูตร"การเลี้ยงสุกรแม่พันธ์"
อบรม หลักสูตร


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 41 วันที่ 22 สิหาคม 2556

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 41 วันที่ 22 สิหาคม 2556


การอบรมหลักสูตร การลดต้นทุนเพิ่มพูนกำไรด้วยหลักเกษตรทฤษฏีใหม่
การอบรมหลักสูตร การลดต้นทุนเพิ่มพูนกำไรด้วยหลักเกษตรทฤษฏีใหม่


อบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2556 วันที่ 25-26 เมษายน 2556

อบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2556 วันที่ 25-26 เมษายน 2556  เอกสารดาวน์โหลด
 
1 . โปรแกรมสวัสดิการฯ เมืองพาน Extarct ไว้ในโฟลเดอร์ PhCremate ( 22 กรกฎาคม 2557 ) (2 ครั้ง)
2 . โปรแกรเมืองปีปัจจุบัน รายงานเงินกู้ข้อ 5 ป้อนวัตถุประสงค์หลายรหัส อัพฐานข้อมูลก่อนโหลด(0894298041) ( 17 กรกฎาคม 2557 ) (67 ครั้ง)
3 . โปรแกรม POS สกก.จังหวัดน่าน ( 16 กรกฎาคม 2557 ) (5 ครั้ง)
4 . รายงาน สกก.หงาวตับเต่า เซฟไว้ใน Reportsignal extract here ด้วย ( 8 กรกฎาคม 2557 ) (10 ครั้ง)
5 . โปรแกรม POS 4-7-57 ( 4 กรกฎาคม 2557 ) (22 ครั้ง)
6 . โปรแกรมงบรวม 3-7-57 เพิ่มสถานะการแสดงข้อมูล(มีการปรับปรุงฐานข้อมูล) ( 3 กรกฎาคม 2557 ) (18 ครั้ง)
7 . โปรแกรมเมืองปีเก่า56 ( 27 มิถุนายน 2557 ) (68 ครั้ง)
8 . รายงาน สกก.เชียงแสน เซฟไว้ใน Reportsignal extract here ด้วย ( 23 มิถุนายน 2557 ) (25 ครั้ง)
9 . รายงาน สกก.พญาเม็งราย สาขาไม้ยา เซฟไว้ใน Reportsignal extract here ด้วย ( 23 มิถุนายน 2557 ) (44 ครั้ง)
10 . รายงาน สกก.พญาเม็งราย สาขาตาดควัน เซฟไว้ใน Reportsignal extract here ด้วย ( 13 มิถุนายน 2557 ) (25 ครั้ง)

   :: กระดานถาม-ตอบ ::
 
0335 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์คาดปีนี้กำไร5.5หมื่นล้าน โดย : เราเอง ( 12 มีนาคม 2556 ) ( 0 / 261 )
0320
ขายรถไถคูโบต้า 45 แรงม้า (4508DI) โดย : koh ( 27 ธันวาคม 2555 ) ( 3 / 1119 )
0319
ขายรถไถยันม่าร์ 45 แรงม้า 475000.- โดย : koh ( 12 ธันวาคม 2555 ) ( 3 / 954 )
0317
ของรายชื่อคณะกรรมการใไนสหกรณ์ หน่อย!!!!!! โดย : นาย ภานุพงศ์ จันธินุมาตร ( 31 สิงหาคม 2555 ) ( 2 / 241 )
0315
จับผู้รับเหมาดีดบ้านหนีน้ำท่วม โดย : เราเอง ( 6 กรกฎาคม 2555 ) ( 1 / 443 )
0314
น้ำดื่มเกลียวทิพย์ โดย : uiuiui ( 23 มิถุนายน 2555 ) ( 4 / 4196 )
0311
ขายรถไถคูโบต้า คับ โดย : koh ( 19 มิถุนายน 2555 ) ( 2 / 902 )
0309
โครงการเงินฝากร้อยละ 4% ต่อเดือน .. โดย : ศรีวรรณ์ ( 29 พฤษภาคม 2555 ) ( 3 / 170 )
0308
ไปประกันราคาข้าวที่สหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 18 โดย : แสงเดือน ( 25 พฤษภาคม 2555 ) ( 61 / 4 )
0307
ขอแนะนำปุ๋ยไฮไลฟ์โกร (Hylifegro) ปุ๋ยคุณภาพจากอเมริกา โดย : ศุภลักษณ์ ( 20 เมษายน 2555 ) ( 0 / 861 )


คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 40  
  ... รายละเอียด


เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่  
  เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่... รายละเอียด


เจ้าหน้าที่สาขาสันทราย  
  เจ้าหน้าที่สาขาสันทราย... รายละเอียด


เจ้าหน้าที่สาขาห้วยสัก  
  เจ้าหน้าที่สาขาห้วยสัก... รายละเอียด


เจ้าหน้าที่สาขานางแล  
  เจ้าหน้าที่สาขานางแล... รายละเอียด


เจ้าหน้าที่สาขาบัวสลี  
  เจ้าหน้าที่สาขาบัวสลี... รายละเอียด


เจ้าหน้าที่สาขาเวียงกือนา  
  เจ้าหน้าที่สาขาเวียงกือนา... รายละเอียด

สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด  ที่ตั้ง 4 หมู่ 1 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 Tel. 053-152675, 053-152686 FAX 053-700135
สาขาสันทราย 053-152675, 053-152686 แฟกซ์ 053-700129 สาขาห้วยสัก 053-678815,053-678816 แฟกซ์ 053-678814
  สาขานางแล  053-702176,053-176157 แฟกซ์ 053-702867 สาขาบัวสลี 053-631033, 089-7552667 แฟกซ์ 053-631133
สาขาเวียงกือนา 053-674288 แฟกซ์ 053-674280