ประวัติสหกรณ์
       วิสัยทัศน์สหกรณ์
       การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
       ความหมายของสหกรณ์การเกษตร
       อุดมการณ์สหกรณ์
       อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
       อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
       หลักสหกรณ์
       สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
       การขาดจากสมาชิกภาพ
       การให้เงินกู้
       จำนวนสมาชิก
       ผลการดำเนินงานสิ้นสุดปีบัญชี 31 มีนาคม 2555
       ผลการดำเนินงาน
  ::  สถิติการเข้าชมเว็บ ::  

วันที่ 2 กันยายน 2557
ผู้ออนไลน์ 5  คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 857  คน
IP Address : 54.234.159.229
  ::  ธุรกิจสหกรณ์ ::  

น้ำดื่มเกลียวทิพย์  
  น้ำดื่มเกลียวทิพย์ ... อ่านต่อ
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย(พริกสด)  
  ฝ่ายส่งเสริมรวบรวมผลผลิต ... อ่านต่อ
ข้าวโพดหวาน  
  ฝ่ายส่งเสริมรวบรวมผลผลิต ... อ่านต่อ
รับซื้อข้าวเปลือก  
  ฝ่ายส่งเสริมรวบรวมผลผลิต ... อ่านต่อ
สถานีบริการน้ำมัน  
  ... อ่านต่อ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
  ::  Web Link ::  

 
 
 
 

รายชื่อคลีนิกที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสหกรณ์

  ::  คลิป VDO ::  
  ข่าวสหกรณ์การเกษตร
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( 30 สิงหาคม 2556 )   
  ...[ รายละเอียด ]
ตัวแทนเจ้าหน้าที่เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานกรรมการ ชุดที่ 40 ( 27 สิงหาคม 2556 )   
  ...[ รายละเอียด ]
ประกาศ เรื่อง โครงการช่วยเหลือวัสดุการเกษตรดอกเบี้ยต่ำ ( 6 มิถุนายน 2556 )   
  ...[ รายละเอียด ]
ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ( 6 มิถุนายน 2556 )   
  ...[ รายละเอียด ]
ประกาศ อัตราบอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ ( 9 ตุลาคม 2555 )   
  ...[ รายละเอียด ]

  แฟ้มภาพกิจกรรม
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 42 วันที่ 21 สิงหาคม 2557
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 42 วันที่ 21 สิงหาคม 2557


อบรม หลักสูตร"การเลี้ยงสุกรแม่พันธ์"

อบรม หลักสูตร


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 41 วันที่ 22 สิหาคม 2556
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 41 วันที่ 22 สิหาคม 2556


การอบรมหลักสูตร การลดต้นทุนเพิ่มพูนกำไรด้วยหลักเกษตรทฤษฏีใหม่

การอบรมหลักสูตร การลดต้นทุนเพิ่มพูนกำไรด้วยหลักเกษตรทฤษฏีใหม่  เอกสารดาวน์โหลด
 
1 . รายงานสาขาเวียงกือนา เซฟไว้ใน Reportsignal extract here ด้วย ( 29 สิงหาคม 2557 ) (17 ครั้ง)
2 . รายงาน สาขาห้วยสัก เซฟไว้ใน Reportsignal extract here ด้วย ( 29 สิงหาคม 2557 ) (18 ครั้ง)
3 . รายงาน สาขานางแล เซฟไว้ใน Reportsignal extract here ด้วย ( 29 สิงหาคม 2557 ) (8 ครั้ง)
4 . รายงาน สาขาบัวสลี เซฟไว้ใน Reportsignal extract here ด้วย ( 29 สิงหาคม 2557 ) (19 ครั้ง)
5 . รายงานสาขาสันทราย เซฟไว้ใน Reportsignal extract here ด้วย ( 29 สิงหาคม 2557 ) (23 ครั้ง)
6 . โปรแกรเมือง เฉพาะการเงิน-บัญชี สกก.เมืองเท่านั้น ( 28 สิงหาคม 2557 ) (35 ครั้ง)
7 . โปรแกรเมืองปีปัจจุบัน 27-8-57 อัพเดทข้อมูลหุ้น(ปรับฐานข้อมูลก่อนโหลด) ( 27 สิงหาคม 2557 ) (35 ครั้ง)
8 . โปรแกรมพิมพ์รายงานเบิกชดเชยย้อนหลัง save ไว้ใน Cooperative ( 27 สิงหาคม 2557 ) (6 ครั้ง)
9 . โปรแกรมสวัสดิการเมืองเชียงราย ( 20 สิงหาคม 2557 ) (19 ครั้ง)
10 . รายงาน สกก.หงาวตับเต่า เซฟไว้ใน Reportsignal extract here ด้วย ( 15 สิงหาคม 2557 ) (9 ครั้ง)

   :: กระดานถาม-ตอบ ::
 
0335 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์คาดปีนี้กำไร5.5หมื่นล้าน โดย : เราเอง ( 12 มีนาคม 2556 ) ( 0 / 295 )
0320
ขายรถไถคูโบต้า 45 แรงม้า (4508DI) โดย : koh ( 27 ธันวาคม 2555 ) ( 3 / 2158 )
0319
ขายรถไถยันม่าร์ 45 แรงม้า 475000.- โดย : koh ( 12 ธันวาคม 2555 ) ( 3 / 13 )
0317
ของรายชื่อคณะกรรมการใไนสหกรณ์ หน่อย!!!!!! โดย : นาย ภานุพงศ์ จันธินุมาตร ( 31 สิงหาคม 2555 ) ( 2 / 895 )
0315
จับผู้รับเหมาดีดบ้านหนีน้ำท่วม โดย : เราเอง ( 6 กรกฎาคม 2555 ) ( 1 / 475 )
0314
น้ำดื่มเกลียวทิพย์ โดย : uiuiui ( 23 มิถุนายน 2555 ) ( 4 / 6295 )
0311
ขายรถไถคูโบต้า คับ โดย : koh ( 19 มิถุนายน 2555 ) ( 2 / 1845 )
0309
โครงการเงินฝากร้อยละ 4% ต่อเดือน .. โดย : ศรีวรรณ์ ( 29 พฤษภาคม 2555 ) ( 3 / 234 )
0308
ไปประกันราคาข้าวที่สหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 18 โดย : แสงเดือน ( 25 พฤษภาคม 2555 ) ( 61 / 25 )
0307
ขอแนะนำปุ๋ยไฮไลฟ์โกร (Hylifegro) ปุ๋ยคุณภาพจากอเมริกา โดย : ศุภลักษณ์ ( 20 เมษายน 2555 ) ( 0 / 916 )


คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 40  
  ... รายละเอียด


เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่  
  เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่... รายละเอียด


เจ้าหน้าที่สาขาสันทราย  
  เจ้าหน้าที่สาขาสันทราย... รายละเอียด


เจ้าหน้าที่สาขาห้วยสัก  
  เจ้าหน้าที่สาขาห้วยสัก... รายละเอียด


เจ้าหน้าที่สาขานางแล  
  เจ้าหน้าที่สาขานางแล... รายละเอียด


เจ้าหน้าที่สาขาบัวสลี  
  เจ้าหน้าที่สาขาบัวสลี... รายละเอียด


เจ้าหน้าที่สาขาเวียงกือนา  
  เจ้าหน้าที่สาขาเวียงกือนา... รายละเอียด

สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด  ที่ตั้ง 4 หมู่ 1 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 Tel. 053-152675, 053-152686 FAX 053-700135
สาขาสันทราย 053-152675, 053-152686 แฟกซ์ 053-700129 สาขาห้วยสัก 053-678815,053-678816 แฟกซ์ 053-678814
  สาขานางแล  053-702176,053-176157 แฟกซ์ 053-702867 สาขาบัวสลี 053-631033, 089-7552667 แฟกซ์ 053-631133
สาขาเวียงกือนา 053-674288 แฟกซ์ 053-674280